Otevření expozice v objektu "Voda" pro veřejnost

V sobotu 24. dubna 2010 v 9:30 bude slavnostně otevřena nová expozice o československé armádě první republiky v pěchotním srubu N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi. Bunkr, kde dříve býval kryt Civilní obrany, zrekonstruovali dobrovolníci z Klubu vojenské historie Náchod. Teď se tu otevírá pečlivě připravená expozice obsahující velké množství unikátních exponátů, jako originální uniformy, zbraně, vybavení a další, a to nejen z období první republiky. Dobové exponáty dokumentují i boj československých legií za samostatnost během první světové války a také protinacistický odboj za druhé světové války. Výstava doplněná videoprojekcí byla připravena podle nejnovějších trendů muzejnictví ve shodě s koncepcí prosazovanou Vojenským historickým ústavem Praha. Součástí slavnostního otevření bude i celodenní program pro veřejnost (vojáci v dobových uniformách, ukázky výstroje a výzbroje, vojenská technika, dětská střelnice aj.).
Nově otevíraná expozice je součástí Běloveského pevnostního skanzenu, který zahrnuje také další objekty československého opevnění z let 1935 – 38. Srdcem projektu je objekt těžkého opevnění N-S 82 Březinka, který má návštěvníky co nejnázorněji seznámit s technickou dokonalostí a jednotlivými funkcemi pěchotního srubu, nejdůležitějšího prvku pevností linie. Objekt je plně zrekonstruován do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní. Prohlídku pěchotního srubu N-S 82 Březinka doplňuje expozice věnovaná československému opevnění v sousedním objektu N-S 81 Lom.
Vstupní branou do Běloveského pevnostního skanzenu se nyní stává pěchotní srub N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi. Ve spojení s objekty Březinka a Lom tak vzniká jedinečný komplex zpřístupněných pevnostních staveb navzájem propojených naučnou stezkou. Pěchotní srub Voda je navíc díky své neobvyklé konstrukci jediným zcela bezbariérově přístupným muzeem svého druhu a je výborně dosažitelný ze silnice I/33 Hradec Králové – Náchod – Polsko, která prochází ve vzdálenosti asi 200 m od objektu.