Březinka 1938

Historie českého národa je dlouhá, avšak historie naší moderní státnosti je relativně krátká. V roce 2008 oslavujeme 90 let od vzniku samostatného československého státu, předchůdce dnešní České republiky, ale zároveň si připomínáme i další osudová data našich moderních dějin. Jedním z nejtragičtějších okamžiků bylo přijetí Mnichovské dohody v roce 1938. Zrada západních spojenců a kapitulace československé vlády znamenaly konec nadějného vývoje první československé republiky.

Pěchotní srub Březinka byl až do roku 1989 němým svědkem bouřlivé historie. Během dalších patnácti let se díky péči členů Klubu vojenské historie Náchod změnil v muzeum čs. opevnění, které připomíná odhodlání našich předků bránit svou vlast. Abychom uctili významná výročí roku 2008, rozhodli jsme se předvést Březinku opět „v plné polní“.

Letošní akce naváže na úspěšný „Den pro Březinku“, který byl pořádán u příležitosti oslav 750 let města Náchoda. 20. září 2008 tak Březinka znovu ožije přítomností dobového vojska a techniky, dvakrát během dne se dokonce na několik minut ozvou i zbraně srubu. Podobně jako v roce 2004 bude na krátké bojové ukázky, představující cvičení prvorepublikové armády, navazovat výstava pod širým nebem. Na jednotlivých stanovištích se během celodenního programu představí vojenskohistorické spolky zabývající se obdobím první republiky. K vidění bude dobový život v polním vojenském ležení, ukázky výstroje a výzbroje čs. armády včetně výcviku i dobová technika, a to vše s odborným komentářem zasvěcených milovníků vojenské historie. Návštěvníci budou moci mezi stanovišti volně procházet, na vše se v klidu a zblízka podívat.

 

Program akce FORT EXPO 2008