Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"

Pěchotní srub N-S 83 Lázně v roce 1938
Pěchotní srub N-S 83 Lázně v roce 1939
Pěchotní srub N-S 83 Lázně v roce 1939
Pěchotní srub N-S 83 Lázně v současné době

Srub je jednostranný, dvouzvonový, postavený v odolnosti II. Kubaturu železobetonu má 1200 m3, osádka byla 27 mužů. Vpravo měl srub pouze třístřílnový zvon pro těžký kulomet, odkud by bylo možno postřelovat louky a protitankovou překážku směrem k výše stojícímu srubu Březinka. Na levé straně byly střílny pro protitankový kanón a dvojče těžkých kulometů. Byl zde také pancéřový zvon pro těžký kulomet. Z této strany srubu byl dokonalý výhled do běloveského údolí. Zbraně by mohly postřelovat nejen překážkové sektory a předpolí několik set metrů vzdáleného srubu Voda za řekou, ale byla zde vidět jako na dlani celá pevnostní linie na protějších svazích až k obci Babí.

Srub byl za německé okupace zbaven hlavních střílen a zvonů. Na rozdíl od všech objektů v sousedství zde však zůstal netknutý zemní val i kamenná rovnanina před čelní stěnou.

Po roce 2003 projevila snahu o rekonstrukci srubu skupina teenagerů. Vybrali zasypaný diamantový příkop, namontovali nové mřížové dveře, postavili u srubu dřevěný přístřešek a založili internetové stránky "nového muzea". Pak tato aktivita postupně odumřela a objekt zůstal opět opuštěn.

Srub byl v roce 2011 díky podpoře Města Náchod armádou převeden na KVH Náchod a je nyní využíván jako depozitář materiálu pro rekonstrukční a údržbové práce v rámci Běloveského pevnostního skanzenu.