Pevnostní objekty ve správě KVH Náchod

Klub vojenské historie Náchod se v současné době stará o pět pěchotních srubů mezi Náchodem-Bělovsí a Dobrošovem.

Pěchotní srub N-S 79 "Hrobka"

Objekt by měl v rámci Běloveského pevnostního skanzenu sloužit jako příklad toho, jak opevnění v okolí Náchoda poškodila německá okupační správa.

Pěchotní srub N-S 81 "Lom"

V objektu je expozice věnovaná československému opevnění. Prohlídka je individuální, bez průvodce.

Pěchotní srub N-S 82 "Březinka"

Objekt je zcela zrekonstruován do stavu z roku 1938 včetně veškeré výzbroje a vnitřního vybavení. Prohlídky probíhají s průvodcem.

Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"

Objekt je ponechán v původním poválečném stavu a slouží jako zázemí skanzenu. Interiér není veřejnosti přístupný.

Pěchotní srub N-S 84 "Voda"

V objektu je expozice věnovaná historii československé armády v letech 1918 až 1945. Prohlídka je individuální, bez průvodce.