Pěchotní srub N-S 84 "Voda"

Současná podoba pěchotního srubu N-S 84 Voda
Expozice věnovaná jednotkám Stráže obrany státu
Expozice čs. legií
Expozice věnovaná květnovým událostem v roce 1945

Vstupní branou do skanzenu je pěchotní srub N-S 84 „Voda“ v Náchodě-Bělovsi.

Objekt, kde dříve býval kryt Civilní obrany, zrekonstruovali dobrovolníci z Klubu vojenské historie Náchod. Pečlivě připravená expozice o historii československé armády v letech 1918-1945 obsahuje velké množství unikátních exponátů, jako originální uniformy, zbraně, vybavení a další, a to nejen z období první republiky. Dobové exponáty dokumentují i boj československých legií za samostatnost během první světové války a také protinacistický odboj za druhé světové války. Výstava doplněná videoprojekcí byla připravena podle nejnovějších trendů muzejnictví. Lákadlem pro návštěvníky je například kompletní vývojová řada lehkých kulometů Zbrojovky Brno nebo originální uniformy ruských, francouzských a italských legionářů. Část expozice je věnována také jednotkám Stráže obrany státu a jejich boji s teroristy ze Sudetoněmeckého Freikorpsu. Příběh Františka Bösmüllera, sudetského Němce, který byl kvůli spolupráci s československými orgány šest let vězněn v koncentračním táboře, dokumentuje osud československých Němců – antifašistů. Zahraniční jednotky bojující za obnovení samostatnosti Československa během druhé světové války přibližují dioramata „Sokolovo“ a „Tobrúk“. Z dějin domácího odboje jsou mimo jiné zachyceny osudy Jiřího Potůčka, radiotelegrafisty skupiny Silver A, který navazoval spojení s exilovou vládou v Londýně i z nedalekých Končin u Červeného Kostelce. V dioramatu „Ilegální odbojová činnost“ tak návštěvníci spatří například radiový přijímač Super Skyrider SX-17, tedy stejný typ, který používal právě Jiří Potůček, nebo fragment originální antény používané k vysílání. Zmapovány jsou i boje mezi Rudou armádou a SS, které se po skončení druhé světové války odehrály u nedaleké běloveské celnice. 9. května 1945 zde příslušníci 31. dobrovolnické divize granátníků SS zmasakrovali 19 sovětských vojáků a 9 obyvatel Náchoda, kteří přišli oslavovat osvobození.

Vstup do objektu je bez průvodce, je možné zde zakoupit turistické známky nebo vizitky a v omezené míře i literaturu a pohledy s tematikou opevnění. Prohlídka trvá asi 20 – 30 minut.