Ceny vstupného do objektů KVH Náchod

Pěchotní srub N-S 82 Březinka

Dospělí: 100,- Kč

Děti, studenti, držitelé průkazů ZTP/P: 70,- Kč

 

Zdarma:

  • děti předškolního věku,
  • průvodci zájezdů nad 24 osob,
  • pedagogický dozor organizovaných školních výletů a exkurzí,
  • vedoucí dětských oddílů (na každých 15 započatých osob 1 osoba zdarma, minimum 12 osob),

 

Vstupné mimo návštěvní dny na objednávku:

dospělí 100,- Kč, děti 70,- Kč (minimální vstupné celkem 1000,- Kč).

 

Upozornění: Maximum osob v jedné skupině vstupující do objektu N-S 82 Březinka je 15 osob, při dostatku průvodců jednotlivé skupiny vstupují do objektu asi v desetiminutových intervalech (prohlídka trvá 45 až 60 minut).

 

Pěchotní srub N-S 81 Lom

Vstupné dobrovolné, prohlídka je individuální, bez doprovodu průvodce.

 

Pěchotní srub N-S 84 Voda

Dospělí: 70,- Kč

Děti, studenti, držitelé průkazů ZTP/P: 50,- Kč

 

Zdarma:

  • děti předškolního věku,
  • průvodci zájezdů nad 24 osob,
  • pedagogický dozor organizovaných školních výletů a exkurzí,
  • vedoucí dětských oddílů (na každých 15 započatých osob 1 osoba zdarma, minimum 12 osob),

 

Vstupné slouží výhradně pro rekonstrukční práce, nutnou údržbu objektu, provozní náklady (např. energie) a rozšiřování sbírek. Veškeré rekonstrukční práce jsou prováděny dobrovolníky v jejich volném čase (kromě úzce specializovaných prací, které je nutné zadávat, pokud Klub nemá dobrovolníky s odpovídající kvalifikací a nebo není k dispozici nezbytné vybavení). Veškeré ostatní klubové aktivity a výjezdy, které klub pořádá nebo organizuje, si členové Klubu hradí ze svých vlastních prostředků.