Činnost Uniformované skupiny v roce 2004

8. KVĚTEN 2004

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti ukončení druhé světové války.

 

Cvičení Milostovice 2004

V pátek 13. srpna 2004 přijela naše jednotka opět do Milostovic u Opavy. Na sobotu 14. zde byla naplánována bojová ukázka-cvičení prvorepublikové armády u objektu OP-S 25 „U trigonometru“. Jednalo se o druhý ročník této akce, organizované Klubem vojenské historie Opava.

V tomto roce jsme dorazili v počtu 6+1 a s sebou jsme si tradičně přivezli kompletní vybavení kulometného roje.

Po příjezdu směřovaly naše první kroky do milostovické hospody, kde jsme měli být ubytováni. Už ve dveřích jsme narazili na první známé tváře a tak bylo po zbytek večera o zábavu postaráno. Každý si nalezl ten svůj hlouček a všichni se dobře bavili až do pozdních hodin.

Všichni jsme se opět sešli až ráno při snídani v jídelním stanu vedle bojiště.

Celé zázemí bylo stejně jako v minulém roce velmi dobře zorganizováno a nemohli jsme si na nic stěžovat.

Po snídani jsme se zastavili na ranní kávu u nedalekého supermarketu a poté jsme už spěchali na generální zkoušku. Ta nejprve probíhala vlažným tempem a trochu rozpačitě, ale díky dobrému ozvučení a kázni všech československých jednotek se ji podařilo úspěšně zvládnout.

Samotný program pro diváky začal ve 13:30 nástupem jednotek před objektem. Následoval rychlý pochod přes bojiště a „spanilá jízda“ veteránů.

První bojovou ukázku měli diváci možnost shlédnout o několik minut později. Byla situována do roku 1945 a představovala tzv. Ostravskou operaci. Zbytky německé armády se při ní bránily v našich již poškozených pevnostech proti postupující Rudé armádě. Němci měli při ukázce na své straně kolopásové obrněné vozidlo, zatímco útočící Rudá armáda disponovala středním tankem T-34/85 a stíhačem tanků SU-100.

Cvičení prvorepublikové armády začalo ve 14:30. Bojiště se nacházelo  v okolí objektu OP-S 25 a v půli bylo protnuto pásem protitankových překážek. Na straně přilehlé k divákům na něm byly dva lehké objekty vz. 37 a několik polních kulometných postavení.

Začátek cvičení jsme měli možnost pozorovat z korby nákladního automobilu Tatra 128 na straně obránců. Na tomto krásně zrekonstruovaném vozidle jsme měli spolu s další jednotkou postaveny dva kulomety v OPL a netrpělivě očekávali přílet letadel. Podle scénáře však nejprve přijelo štábní vozidlo s důstojníkem, který nás za nestrategické umístění kulometů náležitě zpucoval.

Chvíli po opravě našich pozic se objevila letadla. Dva stroje  představovaly útočníky, jeden byl na straně obránců. Po několik minut piloti sváděli nad našimi hlavami nádherný souboj, který jistě uchvátil nejednoho diváka.

Po odletu jsme stejně jako v loňském roce zapálili dýmovnici a opět z důvodu nedostatku jednotek přeběhli na stranu červených.

Zbytek ukázky jsme naším kulometem podporovali útočící pěchotu. Podařilo se nám  proniknout až za linii protitankových překážek, poškodit hlavní výzbroj objektu a vyřadit jeden lehký objekt z boje, následně i obrněný automobil vzor 30.

Po sérii několika protiútoků jsme však byli postupně vytlačeni za linii protitankových překážek a ukázka byla ukončena.

Akci hodnotíme velmi positivně a řadíme ji k nejúspěšnějším bojovým ukázkám posledních let. Podle kladných ohlasů se program líbil i divákům a o to jistě šlo pořadatelům především.

 

 

Den sil podpory a výcviku AČR - CIHELNA 2004

Tato již tradiční akce proběhla v Králíkách ve dnech 20. - 22. 8. 2004 a nechyběla na ní ani naše Uniformovaná skupina.

Akce jsme se zúčastnili v počtu 6+1 a v bojové ukázce jsme se divákům představili jako kulometný roj československé armády.

Bojová ukázka nesla podtitul „…severní hranice Republiky československé, září a říjen 1938“ a byla rozdělena na dvě části. V první části měli diváci možnost shlédnout rekonstrukci situace na československo-německé státní hranici na podzim roku 1938. K vidění byl mírový život tamních obyvatel, ale i ostré potyčky mezi příslušníky Sudetoněmeckého Freikorpsu a jednotkami Stráže obrany státu.

Naše jednotka představovala mobilisovanou čs. armádu, která byla vyslána na pomoc ke státní hranici.

Druhá polovina ukázky byla již pouze fikcí. Divákům nastínila možný vývoj boje mezi německou Wehrmacht a československou armádou.

V této části jsme se zúčastnili závěrečného vítězného protiútoku. S naším kulometem jsme postupovali proti nepříteli, kryti za lehkým tankem vz. 38.

Letošní „Cihelna“ se zařadila mezi největší akce s vojensko-historickou tématikou u nás. Návštěvníkům nabídla velmi rozmanitý program a příznivci vojenské historie byli jistě nadšeni množstvím představené bojové techniky.

 

Den pro Březinku

U příležitosti výročí 750 let od založení města Náchoda jsme byli Městským úřadem požádáni, zda bychom i my nepřispěli svou troškou do mlýna a neobohatili tak program oslav.

Přesto, že jsme se předtím zapřísahali, že Fort Expo 2003 bylo na Březince na dlouhou dobu poslední akcí, rozhodli jsme se vyjít Městu vstříc. Navíc jsme v roce 2004 slavili patnácté výročí zahájení rekonstrukčních prací na Březince, což je zajisté také dobrý důvod k oslavě. Jelikož jsme v minulosti se svým experimentálním pojetím ukázek dosáhli pozoruhodných výsledků, rozhodli jsme se v tomto trendu i nadále pokračovat a uspořádat „bojovou ukázku“ na zcela novém základě. Hlavní thesí bylo přiblížit ukázku více divákovi, tak aby si  každý zblízka mohl účinkující a jejich výstroj a výzbroj detailně prohlédnout. Vzhledem k náročnosti zajišťování „velké“ bojové ukázky jsme se také rozhodli pojmout tuto akci spíše v komorním duchu. Původní idea spočívala v tom, že plocha před objektem bude rozdělena na mnoho stanovišť, na kterých budou jednotlivé vojensko-historické kluby předvádět různé činnosti související s armádním výcvikem. Pak však přece jen částečně zvítězila nostalgie a tak se alespoň malá bojová ukázka nakonec konala, i když formálně šlo vlastně jen o předvedení jednotlivých obranných možností objektu v rámci cvičení československé armády.

První účastníci, kterým jsme zajistili ubytování v běloveské sokolovně a stravování po celou dobu akce, se začali sjíždět již v pátek 29. října 2004 a mohli tak využít možnosti v klidu si prohlédnout salonní vůz Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, který byl v pátek a v sobotu za asistence čestné stráže z řad Uniformované skupiny vystaven na náchodském nádraží. Další atrakcí hlavně pro členy klubu byl transport lehkého tanku vz. 38 z muzea v Lešanech. Tank byl na podvalníku dopraven na parkoviště u tvrze Dobrošov a odtud již dorazil vlastní silou až na Březinku. Bunkrákům i náhodným přihlížejícím (či spíše přizírajícím) se tak naskytl úchvatný pohled na krásný originální tank uhánějící si po povrchu tvrze podzimní krajinou.

Sobotní program jsme zahájili v 9:30 pochodem čs. armády městem. Naše členky a kolegyně, které se z pochopitelných důvodů v uniformovaných sborech neangažují, jsme během pochodu využili k agitaci a rozdávání letáků, zvoucích na akci. Mohutná ozvěna kroků pochodující čety doprovázené automobilem Praga RN a spojkou na motorovém kole Jawa 175 Special vzbudila u místních občanů zaslouženou pozornost. Pochod jsme ukončili slavnostním nástupem u vozu TGM. Poté se účinkující přemístili na Březinku, kde již byl připraven chutný gulášek.

Úderem jedné hodiny odpolední se rozpoutala první bojová ukázka. Družstvo útočníků se zformovalo v předpolí objektu, vyslaný průzkum nepřítele byl napaden palbou lehkého kulometu ze zvonu a musel se stáhnout. Po dělostřeleckém přepadu, který vytvořil průchod v překážkách, vyrazily hlavní síly útočníka a kryty za LT vz. 38  pronikly před objekt. Mezitím se do akce zapojily pravé hlavní střílny objektu a bravurním zásahem znehybnily tank. Tím byla pěchota donucena k rozvinutí a zaujetí palebného postavení (TK vz. 7/24 a TK vz. 37). Tyto dva kulometné hloučky byly po krátké přestřelce rovněž zničeny a jen dva poslední hrdinové vyrazili na zteč proti vchodu do objektu. Podařilo se jim sice vhodit do něj ruční granát, ale pak byli zneškodněni palbou lehkého kulometu z ochranné střílny. Tím bojová ukázka skončila. Během odpoledne se pak tato miniakce opakovala ještě dvakrát, v přestávkách proběhly ukázky výcviku protichemické ochrany, pěchotního výcviku kulometného družstva, jezdeckého výcviku nebo výcviku boje zblízka s puškou vz. 24, to vše za doprovodu dobových hitů Voskovce a Wericha. Po celý den bylo možno shlédnout polní ležení Roty Nazdar, které se u diváků setkalo s mimořádným ohlasem. Poslední ukázka, která začínala v 17:00, už končila za mírného soumraku a díky zhoršení počasí jsme se nedočkali ani plánovaného ohňostroje. Přímo z bojiště odjel lehký tank vz. 38 zase domů do Lešan, doprovázen našimi pohledy při cestě dolů do údolí. Večer už pak nic nebránilo tradiční „bunkrácké veselici“, která tentokrát proběhla ve výborné atmosféře (došlo i na fackovací souboje). Jak jsme se s kolegy i mezi sebou v klubu shodli, byla akce „Den pro Březinku“ pravděpodobně tou nejlepší, jakou se nám v poslední době podařilo uspořádat. Tím, že byl program rozdělen na tři bojové ukázky, měli diváci dost času a prostoru si dění na ploše vychutnat. Přestávky vyplněné ukázkami mírové činnosti byly také vítaným zpestřením. Z hlediska organizátorů pak byl komorní ráz celé akce velkým ulehčením a díky tomu se nám „Den pro Březinku“ podařilo zajistit v klidu a v pohodě bez zbytečných stresů. Přesto, a nebo možná právě proto, jsme se nechali inspirovat příslovím „V nejlepším se má přestat!“ a nemáme v plánu pouštět se v blízké budoucnosti do nějakých větších akcí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem kolegům, kteří přispěli ke zdaru celé akce, jmenovitě Muzeu v Lešanech, KVH Rota Nazdar, KVH Milostovice, KVH HP 19 a mnoha dalším, kteří se na přípravách a provedení „Dne pro Březinku“ podíleli.

 

28. ŘÍJEN 2004

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti vzniku samostatného Československa.