Činnost Uniformované skupiny v roce 2007

8. KVĚTEN 2007

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti ukončení druhé světové války.

 

PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 2007 - Slavonice

Každoročně pořádaná akce ve slavonickém pevnostním areálu. Vždy první srpnovou sobotu zde návštěvníci mohou shlédnout dvě bojové ukázky s tématikou září roku 1938.

První ukázka je inspirována skutečnými událostmi a představuje boje oddílů Stráže obrany státu se sudetoněmeckým Freikorpsem a následné obsazení pohraničí německou armádou po přijetí Mnichovské dohody.

Druhá ukázka je fiktivní a diváci během ni mohou shlédnout nikdy neuskutečněný střet československé armády s Wehrmachtem na linii lehkého opevnění.

Členové Uniformované skupiny se účastní této zajímavé události sezony po několik let pravidelně.

 

BYLI JSME A BUDEM! - Milostovice 2007

 

 

28. ŘÍJEN 2007

Pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám v Náchodě u příležitosti vzniku samostatného Československa.