Kdo jsme?

Uniformovaná skupina Klubu vojenské historie Náchod (dále jen US) byla založena na konci roku 2001. Potřeba vzniku této skupiny byla dána dosavadní nekoordinovanou účastí členů KVH Náchod na různých vojensko-historických akcích, zejména z období první Československé republiky. Cílem bylo sjednotit tyto aktivity a dát jim určitý řád. Základní pravidla činnosti US KVH Náchod a seznam zakládajících členů byly schváleny výroční členskou schůzí Klubu dne 7. 12. 2001.

Na první schůzi se členové US dohodli, že hlavní činností skupiny bude účast na vzpomínkových akcích a bojových ukázkách, přičemž US bude tvořit organickou jednotku 7./18. hraničářské roty prvorepublikové československé armády. Na bojových ukázkách vystupuje skupina nejčastěji jako kulometný roj, při vzpomínkových akcích jako pěší družstvo. Mimo to jsou někteří členové schopni vystupovat v uniformách prvorepublikového četnictva, finanční stráže a v uniformách československých legií na Rusi a v Itálii z období 1. světové války.

Úsilí skupiny směřuje k dosažení co nejlepšího vojenského vystupování jednotky jak na bojových ukázkách a vzpomínkových akcích, tak i mimo ně, a tím k propagování kladných tradic československé armády první republiky.