Naučná stezka po čs. opevnění Běloves - Dobrošov

Okruh tvoří 15 informačních panelů, které srozumitelným způsobem objasňují úlohu pevnostní linie v obranné strategii Československa před druhou světovou válkou. Panely jsou rozmístěny podél linie těžkého opevnění, ale i po místech, kde stávaly nyní zničené lehké objekty, a tvoří okruh dlouhý asi 8 km. Východištěm je pěchotní srub „Voda“ v Náchodě-Bělovsi, odkud naučná stezka vede k pěchotním srubům „Březinka“ a „Lom“. Dále lze pokračovat na povrch tvrze Dobrošov a po linii lehkého opevnění zpět k pěchotnímu srubu „Voda“.

 

Průběh naučné stezky po čs. opevnění Běloves - Dobrošov